FÖRÄNDRINGSAGENTERNA

Förändringsagent är ett sommarjobb där ungas idéer, inflytande och drivkraft tas tillvara på. Tillsammans skapar och genomför vi projekt som ska bidra positivt till området där du bor.

DU SOM UNGDOM KLICKA HÄR

BRAINSTORMING

I steg 1 fokuserar vi på att utifrån ramar och givna förutsättningar brainstorma fram idéer och öka förmågan att tänka utanför boxen. Vi startar med kreativitetsövningar och olika utmaningar och går sedan vidare i att börja idéutveckla specifika projekt och insatser för sommarens jobb. Därefter kommer prioritetsövningar göra att grupperna får fram ett antal idéer att arbeta med de kommande veckorna.

PLANERING

Deltagarna delas nu in i grupper med olika ansvarsområden och målsättningar. Det är upp till varje grupp att utforma en realistisk planering som gör att de hinner såväl utveckla som att genomföra och sprida resultatet av sin insats.

GENOMFÖRANDE / MARKNADSFÖRING

Alla projekt ska alltid utformas så att de går att både utveckla som att genomföra och marknadsföra under deltagarnas tre veckor. I detta steg brukar det därför vara full aktivitet. Deltagarna ger sig ut och testar vad som funkar och kommer tillbaka och gör justeringar. Efter genomförandet lägger vi stor vikt på att nå ut med resultatet och sprida det de gjort. Bli stolt över sitt resultat, och framförallt arbetet att nå dit!

UTVÄRDERING

Under varje moment har vi alltid en reflekterande del. Men vi avslutar alltid med en större reflektion/utvärdering. Vad gick som vi tänkte? Vad gjorde inte det? Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Vad har vi lärt oss? Osv.

VÄRDEN FÖR DIG SOM ARRANGÖR

  • Ni skapar meningsfulla ungdomsjobb där ungas entreprenöriella kompetens tas tillvara och utvecklas
  • På ett innovativt och nytänkande sätt ger ni unga sitt perspektiv på lösningar på samhällsutmaningar och behov
  • Ni möjliggör att unga individer ökar sin anställningsbarhet och får växa med ansvar
  • Mixad projektgrupp med unga från olika områden och förutsättningar ökar förståelsen för varandra och hjälper till att minska fördomar
VILL DU VARA MED OCH DRIVA FÖRÄNDRINGSAGENT