ETT SOMMARJOBB DÄR UNGAS IDÉER, INFLYTANDE OCH DRIVKRAFT TAS TILLVARA PÅ!

VI ÄR FERIEENTREPRENÖRERNA

Ferieentreprenörerna är ett sommarjobb där unga utvecklar entreprenöriella förmågor genom att få utveckla ochd riva projekt som gör en positiv skillnad för samhället!

Under 3 veckor kommer Du att gå ifrån idé till förverkligande genom att varva utbildning, utmanande workshops men framförallt genom att under handledning och coachning tillasmmans med ditt projektteam själva ansvara för att driva projekten fram till genomförande!

INFORMATION

 • Informationsmöte onsdag 30 maj kl 16.30 på Stena Center, Holtermansgatan 1, Göteborg.
 • Anställningsavtalet och de papper som du fått hemskickat ska antingen skickas tillbaka med bifogat svarskuvert per post eller lämnas in på informationsmötet. Kom ihåg att det ska vara underskrivet.
 • Närvarorapport fylls i sista arbetsdagen av ansvarig handledare.
 • Därefter skickar vi in din närvarorapport digitalt till din stadsdel.
 • Lönen sommaren 2018 är 54,46 kronor per timme. Semesterersättningen 6,54 kronor. Timlön plus semesterersättning blir alltså 61 kronor per timme.
 • Lönen betalas ut den 27:e månaden efter att ni arbetat.
 • Kontaktperson för frågor kring bankkonto, skattejämkning och sånt är Julia Andersson, julia.2.andersson@lundby.goteborg.se, 031-366 70 51
 • Din handledare kommer föra närvarointyg och skickar efter arbetet in dina tider till stadsdelen.
 • Vill du skattejämka? Ladda ner blanketten och skicka in till Skatteverket.
 • Informationsmöte torsdag 31 maj kl 16.30 på Stena Center, Holtermansgatan 1, Göteborg.
 • Anställningsavtalet och de papper som du fått hemskickat lämnas in underskrivet på informationsmötet.
 • Närvarorapport fylls i sista arbetsdagen av ansvarig handledare.
 • Därefter skickar vi in din närvarorapport digitalt till din stadsdel.
 • Lönen sommaren 2018 är 54,46 kronor per timme. Semesterersättningen 6,54 kronor. Timlön plus semesterersättning blir alltså 61 kronor per timme.
 • Lönen betalas ut den 27:e månaden efter att ni arbetat.
 • Kontaktperson för frågor kring bankkonto, skattejämkning och sånt är Xandra Löfström, feriejobb@norrahisingen.goteborg.se Tfn: 031-366 82 28 / 0728-56 51 05
 • Vill du skattejämka? Ladda ner blanketten och skicka in till Skatteverket.
 • Informationsmöte onsdag 30 maj kl 18.00 på Stena Center, Holtermansgatan 1, Göteborg.
 • Ditt anställningsavtal kommer skickas ut eller lämnas på informationsmötet. Detta skall du och din målsman signera och sedan skickas eller lämna till oss senast 7 juni.
 • Närvarorapport fylls i sista arbetsdagen av ansvarig handledare.
 • Vi på Ung Handlingskraft är din arbetsgivare och betalar ut din lön.
 • Lönen sommaren 2018 är 54,46 kronor per timme. Semesterersättningen 6,54 kronor. Timlön plus semesterersättning blir alltså 61 kronor per timme.
 • Lönen betalas ut den 25:e månaden efter att du arbetat.
 • Kontaktperson för frågor kring bankkonto, skattejämkning och sånt är Sofia Fagerberg, 0705-573086, sofia@unghandlingskraft.se 
 • Vill du skattejämka? Ladda ner blanketten och skicka in till Skatteverket.

PERIOD 1

v.25-27 (18/6-6/7)

Hitta till jobbet:
Ung Handlingskraft
Stena Center
Holtermansgatan 1, Göteborg
Se på KARTA

PERIOD 2

v.28-30 (9/7-27/7)

Hitta till jobbet:
Ung Handlingskraft
Stena Center
Holtermansgatan 1, Göteborg
Se på KARTA

PERIOD 3

v31-33 (30/7-17/8)

Hitta till jobbet:
Ung Handlingskraft
Stena Center
Holtermansgatan 1, Göteborg
Se på KARTA

HUR GÅR DET TILL

Det första som händer är att årets tema och ramar bestäms och presenteras. Dessa ska gå som en röd tråd i allt det som sommarens ferieentreprenörer utvecklar. Årets tema bestäms av en blandad grupp från Göteborgs Stad, vi projektledare och handledare från Ung Handlingskraft samt någon ung representant

Första steget i ert sommarjobb kommer bli att börja brainstorma fram idéer utifrån årets tema och ramar. Därefter får ni gemensamt välja vilka idéer ni tror på mest.

Steg två innebär att ni nu får era grupper om ungefär 5 personer och ska börja planera för att genomföra era idéer.

I steg 3 brukar det vara fullt ös med massor av aktiviteter och marknadsföring. Ni kommer vara ute mycket för inne på kontoret brukar det inte vara så lätt att marknadsföra och genomföra.

Efter alla aktiviteter är det superviktigt at vi samlar ihop allt som har hänt så folk får ta del av allt vi gjort. Vi tackar alla som varit med på olika sätt och utvärderar och reflekterar över vad som gick bra och mindre bra. Vad vi hade kunnat göra annorlunda. Allting avslutas såklart med en kick-ass avslutning!

FÖREBILDARNA – EN DEL AV UNG HANDLINGSKRAFT

KOLLA GÄRNA IN OSS PÅ FACEBOOK

VÄRDEORD

Hos oss på Ung Handlingskraft och som Ferieentreprenör arbetar vi alltid utefter ett antal värdegrunder som ligger som en grund för allt vi gör och står för under sommaren. De är liksom vårt hjärta, det som allt bestäms efter.  Under era tre veckor som Ferieentreprenörer gör vi allt för att sprida våra värdegrunder – och hoppas ni signar upp på dem också! Värdegrunderna är:

 

 •  Vi ser möjligheter och allt är möjligt!
 •  Vi vågar testa, och att göra fel är också ett slags lyckande!
 •  Vi lyssnar på varandra och tar in varandras olikheter – det är tillsammans vi skapar de mest fantastiska projekten!
 •  Alla kan utvecklas!
 •  Vi värdesätter ungt inflytande!

MER FRÅN UNG HANDLINGSKRAFT

Ferieentreprenörerna är en satsning av Göteborgs Stad på entreprenöriellt  lärande som ett annorlunda sommarjobb. Satsningen drivs av Ung Handlingskraft i nära samverkan med olika aktörer från staden.