Partners

Vi på Ung Handlingskraft hade aldrig vart där vi är idag om det inte hade varit för de som vågat tro på oss och ungas kompetens. Vi har därför valt att ägna en hel sida till dessa för att visa vår tacksamhet – vill du vara med?

Förebildarna utvecklar och stöttar såväl unga lokala förebilder som deras idéer inom socialt entreprenörskap, vilket var två områden som vi såg att det fanns ett stort värde och behov av att stötta. Dessutom är teamet bakom Förebildarna engagerade och erfarna inom traditionellt entreprenörskap- MADELEINE OLSSON ERIKSSON - STENASTIFTELSENS STYRELSEORDFÖRANDE

SAMARBETSPARTNERS & KUNDER