#allakanvaraenförebild

En förebild för oss är en individ som väljer att se möjligheter och som tar ansvar för att påverka sin egen situation och samhället positivt. En individ som andra tar efter.

FörebildsgalanFörebildsgalan

Vi driver Förebildsgalan för att hylla lokala förebilder och sprida positiva exempel

FörebildsdagenFörebildsdagen

Vi startade Förebildsdagen som ett initiativ för att få männsikor att fundera på hur de påverkar människor i sin omvärld.

FörebildsprisetFörebildspriset

Förebildspriset kom till för att uppmärksamma den positiva påverkan som vanliga människor gör och som kan inspirera andra att ta efter

Snart dags att nominera till Förebildspriset 2020

Förebildarna finns för att skapa framtidens förebilder. Individer som väljer att se möjligheter och påverkar sin egen situation och samhället positivt. Individer som andra tar efter.

Vår filosofi är att människor gör som andra gör. För att få ett mer positivt samhälle behöver vi lyfta positiva exempel och bli fler som tar ansvar för att göra en positiv påverkan. För ju fler vi blir som gör. Ju fler finns det att ta efter.

Vi är en icke vinstdrivande organisation som valt att lyfta förebilder och utgå från ett entreprenöriellt förhållningssätt. Genom utbildning och påverkansinsatser arbetar vi med att lära och ge möjligheter för unga individer mellan 16-25 år att ta ansvar för att skapa positiva värden. För sig själv och sin omvärld.

Målsättningen är att förändra attityder, utveckla färdigheter och ge förutsättningar för unga att själva driva projekt och engagemang för att bygga en positiv framtid.

För en förebild är inte något du föds till. En förebild är något du väljer att vara. 

Reportageserien Porträttet